PD OJSTRICA – NAŠIH 50 LET

Dočakali smo obdobje prehojene poti, ki nam daje poseben pomen in žlahtnost, da ta dogodek tudi svečano proslavimo. Praznovanje takšnih jubilejev niso samo prijetna medsebojna druženja, ampak tudi bežen prelet celotne prehojene poti društva, vse od daljnega leta 1963 do današnje petdesete obletnice društva.

Korenine društva so se porajale 8. januarja 1963, ko so se v podjetju Aero Celje zbrali ljudje dobre volje, polni želja in ambicij, ustanoviti planinsko sekcijo Aero Celje. V takšni obliki je sekcija v začetku delovanja štela 60 članov. Gonilna sila ustanavljanja sekcije so bili: Ferdo Žerdoner, Gustav Orel, Janja Marinc, Fonzi Srebot, Marija Muzga in še vrsta tihih soustvarjalcev poznejšega planinskega društva Aero Celje, ki se je ustanovilo 21. junija 1976. Planinsko društvo Aero Celje je vztrajalo v takšni obliki dobrih šestnajst let oziroma do leta 1992, ko se je društvo preimenovalo v Planinsko društvo Ojstrica Celje. V tem obdobju je bilo v društvo PD Aero Celje včlanjenih tudi do 411 članov, povprečno se je organiziralo 18 izletov letno, v društvu pa so aktivno delovali markacisti in mladinski mentorji.

V obdobju delovanja PD Aero je bilo značilno, da je društvo v tem času doživelo izreden razmah in postalo odmevno in poznano ne samo v celjski regiji ampak tudi v širšem slovenskem prostoru. Društvo se je 13. 10. 1979 pri Ruški koči pobratilo z PD Ruše in obenem razvilo društveni prapor.

V društvu so se poleg aktivne planinske-alpinistične dejavnosti dobro razvijale in delovale tudi razne športne prireditve, kot je bil kolesarski maraton v letih 1978-1988. Takšen razvoj društva je našel plodna tla tudi v širši gospodarsko politični situaciji, ko je bilo obdobje demokratičnega socializma v tedanji SFRJ. Sponzoriranje in sofinanciranje športnih prireditev in izletov je bila v primerjavi z današnjim časom veliko lažje namensko izvedljiva. Še danes je v planinskem domu na Kredarici iz donacijskih virov poimenovana soba z imenom »PD Aero Celje«. Mirno lahko trdimo, da je bila to zlata doba delovanja društva, predvsem kar se tiče dobrega finančnega poslovanja društva.

Firma Aero Celje je bila takrat izredno napredno in finančno stabilno podjetje, to pa je pomenilo tudi za PD Aero dobro osnovo za delo in razvoj društva. V času lastne državnosti, od začetka 90. let do danes, se je tretma in delovanje društva korenito spremenilo. Spremembe v družbenem, političnem in gospodarskem področju so zahtevale tudi nenehno prilagajanje društva novim potrebam. Razne pokroviteljske in sponzorske dejavnosti so vse bolj bledele, tako da se društvo danes samo bori za svoj obstoj in razvoj. Tržne razmere so krute in v danem prostoru obstanejo le najboljši. Nenehno se trudimo in prilagajamo okusu in željam članstva, da z našim programom pohodništva v gore zadovoljimo kar največ pričakovanja članov društva.

Ponuditi izlete, ki naj bi bili kakovostni in vabljivi, cenovno dostopni in prilagojeni na obstoječo strukturo članstva, pa so že mali podvigi. Danes obiskovalec gora išče prav takšen model izletov in pohodov v gore, tako da je v takšnih situacijah nujno povezovanje med društvi, kar pomeni zagotovljeno število pohodnikov in racionalne stroške izvedbe izleta. Trudimo se, in zaenkrat nam takšen program dela uspeva. Moramo pa ga nenehno dopolnjevati in vedno ponuditi nekaj novega.

Društvo ima zelo razvejano informacijsko delovanje. Ponosni smo, da je naša spletna stran vedno bolje obiskana. Sistem obveščanja članstva izvajamo skoraj v celoti v elektronski obliki. Vključeni smo tudi v zbir prostovoljskih organizacij Slovenije z Planinsko zvezo Slovenije pa se povezujemo preko sistema Naveza. V teh zaostrenih gospodarskih razmerah deluje društvo skoraj na robu preživetja. V letu 2012 smo zaradi stečajev nekaterih firm izgubili večino sponzorjev, tako da je naš glavni finančni vir odvod od deleža iz članarine članstva in donacija iz dohodnine.

V slovenskem prostoru smo del velike družine društev v okviru Planinske zveze Slovenije, ki danes šteje skoraj 64 tisoč članov v 280 planinskih društvih.

Planinsko društvo Ojstrica Celje je v zadnjih desetih letih delovanja uspešno ustvarilo kar nekaj posebnih in odmevnih izletov in pohodov. S PD Ruše smo prehodili skoraj vse vrhove sredozemskih otokov in skupaj ustvarjamo tudi pohode po najvišjih vrhovih jadranskih otokov. Bili smo na najvišjem vrhu Wallsa (Snowdon), v pogorju Siera Nevada v Španiji, na najvišjem vrh otoka Madeira Picu Ruivu, v Švici pod Materhornom in še na mnogih drugih zanimivih potepanjih po svetu.

Kako premagujemo naše društvene probleme je podrobno opisano v letnih poročilih društva, kjer se zrcalijo vsa delovanja posameznih  odsekov. Delujemo kot popolni volonterski delavci na vseh področjih dela. V usklajevanju skupnih interesov nas povezuje dejstvo, da smo vsi veliki ljubitelji narave in vedno nas preveva želja, ustvariti nekaj novega in dobrega. Ritem dela v takšnih pogojih zahteva vedno večjo prisotnost in aktivnost v vseh področjih dela v društvu. Pretežna večina društev postaja v strukturi članstva vse starejša in tudi pri nas je tako.

Po več letnih prizadevanjih vključujemo v društvo večje število mlajših pohodnikov – osnovnošolcev, kar upam, da je dobra naložba za prihodnje rodove. Še vedno ostajamo odprto in prijazno društvo, v katerem znamo uresničiti čim več vaših želja. Takšno smer delovanja društva želimo obdržati tudi v prihodnje. Naj nas združuje občutek, da imamo to društvo radi, pohodi in izleti pa nas napolnijo z novo energijo, ki smo jo težkih recesijskih časih še kako potrebni.

Živimo iz dneva v dan bolj stresno življenje. Tempo delovnih aktivnosti postaja vedno bolj obremenjujoč, zato smo veseli vseh novih pobud in sprememb, ki bi društvu koristile in ga naredile še boljšega, odmevnejšega, seveda pa našega. Odtujitev izven želja članstva pomeni stagnacijo društva. Cenimo to, kar smo skupaj ustvarili in negujmo naše medsebojne vezi, ki so osnova zaupanja in ustvarjanja novih ciljev društva.

Perspektiva delovanja društva v bodoče bo verjetno temeljila na prostorskem združevanju v večja, močnejša društva, kajti le takšna društva odo sposobna preživeti. V takšni viziji razvoja smo dolžni narediti prav vse, da se društvo ohrani v svoji prvobitnosti.

Danes je naš dan, naš praznik in če je to obdobje Abrahama, je naša želja, da ga skupaj proslavimo kar najbolje, obudimo spomine na lepa doživetja in misli usmerimo v bodočnost. Pozabimo nesoglasje in zamere in skupaj dajmo društvu nov zagon in energijo, da bo tudi v bodoče delovalo plodno in razvojno, prilagojeno našim razmeram. Če smo si v teh željah podobni in iskreni, se za prosperiteto društva v prihodnosti ni bati. Vse je odvisno od nas. Saj veste, kjer je volja, je tudi pot.

Ob našem jubileju želim vsem vam, posebno pa dobitnikom priznanj, iskrene čestitke za aktivno in ustvarjalno delo in da tudi v prihodnje tvorno sodelujete v Planinskem društvu Ojstrica Celje.

Dolžan sem še posebej zahvaliti vsem mojim sodelavcem v društvenih organih, nekateri me spremljajo že dvajset let, za razumevanje in zaupanje, da smo skupaj društvo pripeljali skozi mnoge ovire do takšnega razvoja, kot je danes. Vsem iskrena hvala.

Vsem pohodnikom želim tudi v bodoče varen in trden korak v gorah, nadaljevanje pa že poznate: POJDITE ZNAMI, VREME BO SIGURNO LEPO, NE BO VAM ŽAL!

Vili Vengust – predsednik društva