Ljubljansko barje 2024

Planica – Tamar 2024

Šentjur – Hotunje 2024

Trojane – Reber 2024

Brinjeva gora 2024

Partizanski vrh 2024

Harje 2024

Machova pot 2024

Skorno 2024 – foto

Gora Oljka 2024 – foto

Teharje 2024 – foto

Šmartno – Ribiški dom