DA BO POT V GORE BOLJ PREMIŠLJENA IN VARNEJŠA

Slovenci rad ubiramo poti, ki nas vodijo do planin, razgledišč in vrhov. Spoznavanje krajev, gora, žive in nežive narave in bivanje v njej predstavlja del lepih doživetij v našem življenju. Telo in duša se okrepita in s tem nabereta moči in poleta za delo in naloge, kakršne koli so pred nami. Kamor koli že se bomo podali, moramo premišljeno usmerjati svoj korak in početje. Naslednji napotki so napisani z namero, da se boste iz svojih poti vračali zadovoljni in zdravi.

SPLOŠNI NAPOTKI

Ne precenjujte svojega znanja in sposobnosti. Z hojo po gorah ne smete nikogar ogrožati, izbrana pot mora biti varna in premišljena. Dokler nimate lastnih izkušenj in znanja, se za pot v gore pridružite izletom PD ali usposobljenih oseb. Priporočamo, da si na številnih usposabljanjih, ki jih prirejamo letno v PD ali PZS pridobite potrebno znanje. Upoštevajte pravila varne hoje v gore. Prisluhnite nasvetom in opozorilom bolj izkušenih od vas. O predvideni poti, cilju in razmerah na tej poti pridobite in zberite čim več možnih podatkov (višinska razlika, ki jo nameravate premagati, razmere na poti, zahtevnost, trajanje poti, koča ali bivak ob poti ali v njeni bližini,…), za zahtevnejšo pot se sami odločite le v primeru, če obvladate njene zahtevnosti in ste podobne težavnosti že poprej premagali.

PRIPRAVA NA POT

Za hojo po gorah si morate vzeti dovolj časa. Svoje poti v gore vselej načrtujte. Planinske cilje izbirajte postopno po pravilu od lažjega k težjemu, od krajših do dalj časa trajajočih in od nižjih do višjih. Postopnost mora biti upoštevana tudi v začetku vsake sezone ali po daljši prekinitvi gorniške dejavnosti. Pozorno prisluhnite vremenskim razmeram in napovedi za čas, ko boste predvidoma na poti. Tik pred odhodom na izbrano turo še enkrat preverite ustreznost vremena. V zimskem času se pozanimajte o stanju snežne odeje in o stopnji nevarnosti plazov. Gorniški cilj si morate izbrati glede na vaše znanje, vsestransko pripravljenost in zdravstveno stanje. Svojo pripravljenost za pot v gore preverite z nezahtevnimi teki v prostem času ali krajšim izletom na bližnje vrhove. Načrt mora predvideti čas za trajanje hoje, počitke, čas za malico, čas na cilju poti, za povratek in nekaj časa kot rezervo. Pozanimajte se o potrebni osebni in tehnični opremi ter si jo zagotovite. Osebe s kroničnimi obolenji ali raznimi drugimi zdravstvenimi težavami se naj pred turo posvetujejo z osebnim zdravnikom. V primeru, da vam manjka izkušenj, si za zahtevne in zelo zahtevne ture zagotovite vodnika ustrezne usposobljenosti.

NA POTI PO GORAH

Uporabljajte ustrezno obutev, obleko (vsaj del te naj bo živo pisane barve) ter osebno zaščitno in tehnično opremo. Pravilno uporabo slednje je potrebno poprej dobro vaditi. S seboj imejte rezervno perilo in tudi poleti topla oblačila, planinski zemljevid, svetilko in prvo pomoč, na izpostavljenih poteh pa zaščitno čelado in komplet za samovarovanje. Pred turo doma preverite, ali oprema ustreza nameravani turi. O nameravani turi in času njenega trajanja obvestite domače ali tistega, ki bo dal pobudo, da vas poiščejo, če se ne boste pravočasno vrnili.

Hitrost hoje prilagodite svojim zmožnostim in naj bo ves čas izleta kar se le da enakomerna. Začetne pol ure hoje mora biti namenjene ogrevanju organizma. Hodite previdno in ne prožite kamenja. Med hojo pot in njeno okolico nenehno opazujte, tako boste o nenadnih zahtevah do vas, o objektivnih težavah, o vremenskih spremembah itd v naprej opozorjeni. Če si hočete bolje ogledati okolico vaše poti in gore, se ustavite in počnite to v mirovanju. Pozorni bodite tudi na pobočje gore nad vami ter početje planincev, ki se morda tam nahajajo. V vročih dnevih, pri močnem sevanju svetlobe in sonca oči in odkrite dele telesa zaščitite pred soncem.

Ko nameravamo popeljati v gore otroke, jim že pri načrtovanju poti namenite posebno pozornost, saj doživljajo gore na svoj način. Če je le možno, poskrbite za družbo njihovih vrstnikov. Hoja v gore z otroci in s starejšimi terja veliko pozornosti in potrebo po prilagodljivosti. Kadar smo na planinski poti s prijatelji, dajmo slabšim hodcem čelno mesto v koloni, s čemer ti uravnavajo hitrost hoje. Ne dovolite, da se skupina razdeli, brez da so za to prisotni vzroki in pogoji.

Vpisujte se v vpisne knjige na vrhovih in v planinskih kočah. Zapišite podatke, ki jih knjiga od vas želi. Gorski reševalci vas bodo v primeru, da vas bo treba iskati ali vam pomagati, hitreje našli. V vročih poletnih dneh med turo pijte zadosti osvežilne tekočine. Odločno odsvetujemo pijte alkoholnih pijač. V nahrbtniku imejte vsaj nekaj energijske hrane po osebnem okusu. Na nadomeščanje porabljene energije ne smete pozabiti. To ponavadi počnemo ob počitkih. V odvisnosti od pripravljenosti udeležencev, njih znanja, starosti, zahtevnosti poti in načrta izleta je priporočljivo, da si privoščite počitek vsako uro ali uro in pol. Mesto za to mora biti varno, po možnosti z lepim razgledom.

Ko boste prispeli na cilj, bo za vami šele polovica poti. Zato že pred tem pozorno prisluhnite svojemu telesu, bodite pozorni glede zanesljivosti svojega koraka ter počutja. Če ste ugotovili kaj takega, kar bi lahko vplivalo na varnost vaše nadaljnje poti premislite, če ne bi bilo primerneje, da svoj korak usmerite proti izhodišču. Verjemite, izbrani cilj na gori vam prav gotovo ne bo ušel.

NA POTI PO GORAH BODITE POSEBEJ PREVIDNI:

V primeru, da na poti ali v njeni neposredni bližini opazite novo zapadlo kamenje ali skale, bodite ob nadaljevanju poti zelo pozorni. Odseke take poti prehodite posamično in hitro. Pri hoji po kamnitih ploščah, posutih s skalnatim drobirjem, morate biti še posebej previdni.

Kadar se pripravlja nevihta, poiščite zavetje v najbližji planinski, pastirski ali lovski koči. Umakniti se morate z izpostavljenih mest (vrhovi, grebeni) vlažnih ali z vodo zalitih grap in žlebov, vodnih žil, izogibajte se geoloških slojev, prevodnih za atmosfersko razelektritev, izogibajte ali oddaljite se od kovinskih pomagal na zavarovanih poteh, odložite kovinsko opremo (cepin, dereze, klini,.. ) in se umaknite od te opreme, ki jo poprej obtežite s skalami, izključite mobilne telefone ali radijske postaje in jih zavite v rezervno obleko shranite na sredino nahrbtnika itd.

Kadar bo planinska pot poleti vodila preko snežišč pričakujte, da bo sneg zlasti v zgodnjih urah lahko zelo trd ali celo poledenel. Nevarnost zdrsa bo velika. Če imate potrebno opremo, se prečkanja takega snežišča lotite premišljeno in počasi. Če ste brez potrebne opreme za varno hojo preko snežišča, snežišče obidite, če je to mogoče in obhodnica ne vodi v še večje težave. V nasprotnem primeru pa se obrnite in se cilja lotite prihodnjič bolje pripravljeni. Zaradi vdiranja so nevarni tudi prehodi iz skale v sneg.

Iz počivališč, koč in vrhov nesite v dolino prijetne vtise, dobro voljo in smeti ter odpadke tistega, kar ste prinesli s seboj v gore. Pričakujemo, da poti, po kateri boste hodili, ne boste označili z smetmi.

KAJ STORITI, KO JE POTREBNA POMOČ ?

V primeru, da gre za bolezenske znake, poškodbe in krvavitve, ki ponavadi ne omogočajo nadaljnje hoje niti do najbližje planinske koče, prizadetega zaščitite pred vetrom, padajočim kamenjem, soncem, mrazom, snežnim plazom in drugimi morebitnimi nevarnostmi, mu po svojih najboljših zmožnostih nudite prvo pomoč ter poskrbite, da pomoči potreben ne bo ostal do prihoda reševalcev sam.

Če potrebujete pomoč zase ali za koga drugega in ste v bližini katere koli planinske koče (vse planinske koče, mnoge gorske kmetije in lovske koče so obveščevalne točke, kjer lahko prijavite gorsko nesrečo), se o nadaljnjih potrebnih korakih posvetujte z oskrbnikom, ali pa z bolj izkušenim mimoidočim.

Kadar nam zgoraj opisano ni možno, posredujte podatke o nastalih težavah na tel. št. 112. Omogočili vam bodo konferenčno zvezo oz. možnost posveta z reševalci najbližje postaje gorske reševalne službe. Svetujemo vam, da se ravnate po njihovih navodilih.

Slovenski gorski svet ni v celoti pokrit s signalom mobilnih telefonov in radijskih postaj. Na to možnost klica na pomoč se ne velja preveč zanašati, kljub temu pa poskrbite, da bodo baterije vašega aparata ob odhodu na goro polne, po možnosti pa imejte s seboj še rezervno baterijo in aparata ne izpostavljajte mrazu in vetru, saj se bodo baterije v tem primeru veliko prej izpraznile.

Za klic na pomoč obstaja še naslednja možnost. Na nekaterih visokogorskih planinskih kočah je na dostopnem mestu vgrajen samodejni odzivni radio sistem SAPOGO za obveščanje v primeru nesreče v času, ko je koča zaprta. Navodila so na aparatu.

V skrajni fazi, ko ni možno uporabiti nobenega od opisanih predlogov, kako alarmirati pomoč gorskih reševalcev, je potrebno sestaviti pismeno sporočilo: kdo je pomoči potreben, kaj mu je, kje in kdaj se je nekaj zgodilo, koliko je pomoči potrebnih in navesti podatke o osebi, kje bo mogoče dobiti nadaljnje potrebne podatke o pomoči potrebnem.Tako sestavljeno obvestilo o nezgodi ali nesreči se v gornjem primeru s kurirjem posreduje do prve možne žične ali brezžične zveze in naprej na tel. št. 112.

Podatke oziroma odgovore na 6 zgoraj označenih vprašanj mora vsebovati vsak poziv na pomoč, ne glede na to, po kateri od opisanih poti ga posredujete.

Planinska dejavnost ni brez nevarnosti, bodite preudarni, pridobite si za to potrebno znanje in koristite ugodnosti, ki jih nudi članstvo v planinski organizaciji, med drugim tudi usposabljanje in več vrst koristnih zavarovanj.

Žal vrsto let gorske nesreče v gorah Slovenije opozarjajo na podobne povode ali vzroke, zaradi katerih pride do njih. To so predvsem zdrs, spotik, padec, nepoznavanje terena, telesna in duševna nepripravljenost za izbrano turo, pomanjkljiva ter neustrezna oprema in gorniško neznanje.

Vsaka nesreča, ki se zgodi, povzroča bolečino in je odveč. Toda iz vsake nesreče se moramo nekaj naučiti, sicer je dvakrat odveč.

Kaj nam “sporočajo” nesrečni dogodki v naših gorah? Skoraj nikoli ni za neko nesrečo le en sam povod ali vzrok. Povodi in vzroki se tudi prepletajo. Najpogostejše posledice nesreč so poškodbe spodnjih okončin in glave.

Kljub vsemu zapisanemu nas gore nenehno vabijo in prav je tako. Nudijo prostor za najlepša doživetja, vendar moramo do njih pristopiti previdno.

Pri obisku gora vam želimo varno in srečno pot ter obilo lepih spominov, s katerimi se boste zadovoljni vrnili domov.