Upravni odbor:

 1. Zvone Mratinkovič, predsednik

 2. Vili Vengust, podpredsednik

 3. Ivanka Kolenc – organizacija izletov in poverjeništvo

 4. Milena Vrunč – logistika prevozov in organizacija izletov ter povezava z U3

 5. Emil Mauer – društvena informatika

 6. Miro Zakrajšek – blagajnik (tekoča finančna opravila med letom)

 7. Nežika Mratinkovič – poverjeništvo in administracija

Nadzorni odbor:

 • Viktor Logar, predsednik

 • Jožica Topole – namestnica predsednika

 • Breda Hovnik, članica

Častno razsodišče:

– Jolanda Mavc, predsednik

– Sonja Gašparič, članica

– Tatjana Košir, članica

Gospodar društva:

 • Emil Kotur

 

 

Zgodovina

Naj bi veljalo pravilo, da so mejniki v življenju in delu društva tisti pomembni utrinki, ko preletimo celotno prehojeno pot in si seveda radi glasno povemo, kaj vse smo imenitnega postorili ali doživeli dosti lepih trenutkov v naravi gorskega sveta. 40 let delovanja društva je kar spoštljiva doba dela več generacij zasvojenih z ljubeznijo do gora in tudi pri nas ni bilo nič drugače. Tisto nepremagljivo hotenje, ki nas stalno in vedno znova preveva, da hodimo na planinske pohode v gore, je bilo že zgodaj prisotno pri nekaterih zanesenjakih v podjetju Aero Celje. Hoteli so deliti svoje občutke tudi z drugimi prijatelji in sodelavci in porodila se je ideja ustanoviti Planinsko sekcijo Aero Celje. Takšnega dela in ciljev so se takrat daljnega leta 1963, 8. januarja, lotili ljudje dobre volje in zelo ambicioznih vizij. To so bili Ferdo Žerdoner, Gustav Orel, Janja Marinc in še nekaj drugih tihih soustvarjalcev poznejšega Planinskega društva Aero Celje, ki se je ustanovilo 21. junija 1976. Soditi in obuditi delo pionirske generacije našega društva je sila težko in še bolj nehvaležno opravilo, kajti v društvu ne razpolagamo z zadostnimi viri informacij iz tega obdobja. Nekaj pa je gotovo. Sekcija in pozneje PD Aero je preraslo interne mejnike in si je pridobilo poleg PD Celje sloves in tradicijo enega najuspešnejših planinskih društev v Celju. Društvo je v tem času doseglo največji vzpon in beležimo preko 400 aktivnih članov društva. Organiziranih je bilo več zahtevnih pohodov in tur, še več, posamezni člani društva so se izurili v gorništvu in se upali povzpeti na najvišje in najtežje vrhove pri nas doma in že so se spogledovali tudi z zahtevnimi vzponi v tujih gorstvih. Entuziazem, volja in širši interesi so storili tudi to, da je društvo začelo povezovati tudi z drugimi društvi. Tako se je PD Aero Celje dne, 13.10.1976 pobratilo s PD Ruše, ki slovi po tradiciji enega izmed najstarejših društev na Štajerskem. Pobratenje društva je bilo izvedeno pri Ruški koči na Arehu z razvitjem društvenega praporja. Skoraj istočasno je prišlo do pobratenja s planinsko sekcijo Cinkarne Celie. Vrstili so se uspehi in dosežki društva, katere še danes omenjamo kot največje cilje, ki jih je društvo doseglo v svojem obstoju. Naši planinci so uspešno osvajali vrhove, transverzale, »poti prijateljstva treh dežel«, (Koroška, Furlanija in Julijska krajina) in se med drugim povzpeli tudi na Monte Roso, Mont Blanc, Matterhorn in še vrsto tritisočakov. V tem obdobju je PD Aero bilo tudi soorganizator kolesarskega maratona v Logarsko dolino, na obnovljeni koči na Kredarici pa je bila sponzorirana tudi soba z imenom PD Aero. Tudi vsebinsko sta sodelovala mladinski in markarcistični odsek, sama izvedba izletov in pohodov pa je bila trdno v rokah izkušenih vodnikov in mentorjev. Prvi predsednik sekcije in pozneje PD Aero PD Aero Ferdo Žerdoner je v tem razvojnem in poznejšem razcvetu društva odigral vidno vlogo. Imel je tudi srečno naključje, da je delal s sodelavci, ki so bili pravi zanesenjaki in veliki ljubitelji planin.
Čas in korenite družbene potrebe so pustili svoje sledi tudi v PD Aero Celje. Obdobje sindikalnih proslav z motom »KRUHA IN IGER« in s tem tudi sponzoriranja različnih športno rekreativnih dejavnosti je počasi usihalo. Vse manj je bilo namenskih sredstev za financiranje in delovanje planinskega društva in tudi število članstva je postopoma vztrajno upadalo. Bil je to čas, ko se je podjetje Aero razdružilo na več funkcionalnih firm, ki so popolnoma samostojno zaživele. V društvu kar na lepem nismo vedeli, kam spadamo. Tudi ime našega društva je počasi postajalo kamen spotike. Odločili smo se, da v novih razmerah delujemo še naprej in da se odpremo izven sponzorskih in drugih finančnih sredstev. Da smo zadovoljili tudi željo po nevtralnem in za večino članov sprejemljivo ime društva, se je PD Aero leta 1992 na občnem zboru preimenovalo v PD Ojstrica Celje. Spremembo imena in jubilej 30-letnice društva smo s prijetnim kulturnim programom proslavili v Logarski dolini.
 
PD Ojstrica deluje v obdobju zadnjih deset let kot homogeno specifično društvo z jasnim programom dela. Jedro društva tvorijo člani društva srednje in starejše generacije, temu pa je tudi prirejen program izletov in pohodov. Najbrž je zanimiva ugotovitev, da si naši člani želijo ne preveč napornih izletov z zanimivo vsebino in obilico dobre volje, smeha in prijetnih doživetij. Naš vsakoletni koledar izletov snujemo prav na tej izkušnji in vedno je v programu nekaj takšnega, da ponuja za vsakogar nekaj. Društvo že vrsto let organizira le organizira meddruštveni pohod po Žerdonerjevi poti po obronkih Košnice in Celja, vsako leto v drugem letnem času. Pohod se je dobro prijel in če nam gre na roko tudi vreme, je vsako leto lepo število pohodnikov. Do sedaj smo že izdali preko 150 spominskih plaket s planinsko značko za prehojeno pot v vseh štirih letnih časih. Tudi naše potepanje po Kornatskih otokih smo več let zapovrstjo organizirali. Je pa prišel čas, da takšno organizacijo izletov dogradimo in jo popestrimo z novimi spoznanji. Društvo deluje že tretje leto v Gledališki 2 v Celju, vsak četrtek imamo uradne ure za informacije in ostale zadeve. Še vedno pa je dobro obiskana in brana naša vitrina v centru mesta, kjer so na voljo vse naše tekoče vesti in informacije. Glede na tradicijo društva posvečamo posebno skrb za ohranitev in pridobitev članstva v firmah Aero, Cetis in CMC. Te firme po so tudi naše najpomembnejše sponzorske hiše za pokrivanje finančnih zadev pri organizacijah izletov in pohodov. Poleg omenjenih firm imamo še nekaj manjših in še kako dobrodošlih, ki večkrat zapolnijo kakšno finančno luknjo. Danes tvori društvo povprečno 200 članov in prav glavnino zastopajo delavci iz omenjenih firm. Odprtost društva za vsakogar je še danes naš glavni motiv za pridobivanje novih članov, da v naši sredini doživijo prijetno druženje v gorah. Smeha in dobre volje praktično nikoli ne zmanjka in vedno znova so tu prijetna doživetja, ki ne zbledijo tako hitro. Celoten program izletov ustvarjamo po željah in idejah članov društva, to pa nam daje tudi zagotovilo, da delamo dobro in v pravi smeri po okusu članstva. In prav je tako. Resno vrzel v delu društva čutimo pri delu z mladimi. Tu nimamo pravega podmladka, naše delo za jutrišnji dan pa mora temeljiti prav na vzgoji in pripravi mladega rodu za bodoče naloge v društvu. Vse kar smo storili doslej, je dobra osnova za delo društva za prihodnje, vendar nenehno spreminjanje družbe in tranzicije gospodarstva se odražajo pri delu društva.
Čas tako hitro beži in tudi raznovrstnih želja bi lahko naštevali in poročilo bi bilo kar precej daljše in prav je tako, da človeka vleče neustavljiva želja ustvariti nekaj novega, drugačnega, boljšega in koristnega. V takem ritmu se odvija tudi naše delo. Lahko smo zadovoljni z našimi uspehi, ki pa nas ne smejo uspavati, še več, vsak uspeh naj rodi nov uspeh, v takem delu bo naše poslanstvo dobro opravljeno tudi za nadaljne rodove.
V jubilejnem letu društva se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem in ostalim članom društva, ki ste mi pomagali ustvariti PD Ojstrica takšno, kot je sedaj: ODMEVNO, ODPRTO, PRUAZNO IN TAKŠNO, DA JE NAŠE KOT SE NAM ZDI PRAV IN TO JE VREDNOTA, KI JO MORAMO VEDNO SKRBNO VAROVATI.
Iskreno se zahvaljujem tudi vsem sponzorjem, posebej pa firmam Cetis, Aero in CMC, ki so nam omogočili organizacijo, praznovanja jubileja društva in nam tudi stalno vsestransko pomagajo pri delu v društvu. Posebna zahvala gre tudi vsem mojim sodelavcem, ki so mi pomagali ustvariti bilten ob 40-letnici PD Ojstrica Celje.
Iskrene čestitke in dobre želje tudi vsem našim članom, ki danes prejmejo priznanja PZS in zahvale PD Ojstrica. In prav na koncu, da ne pozabim, vsem članom želim tudi v bodoče trden in varen korak v gorah, nadaljevanje pa tudi poznate: POJDITE Z NAMI, VREME BO SIGURNO LEPO, NE BO VAM ŽAL!
 
 

 

PD OJSTRICA – 45 LET

Pozdravljeni gostje, planinke in planinci!

Komaj pet let je minilo, ko smo praznovali 40-letnico društva in že smo starejši, štejemo že 45 let delovanja PD Ojstrica Celje. Posebej sem vesel spoznanja, da društvo tudi danes dobro deluje, uresničujemo smernice razvoja in cilje, ki jih vgrajujemo v naše vsakoletne programe dela. Društvo tudi uspešno nadaljuje tradicijo odprtosti za vse, ki želijo postati naši člani. S svojim programom izletov naše pohode obogatimo z izkušnjami in seveda z željami članov, kjer in kam se podajamo na izlete. Ponudba izletov planinskih društev iz bližnje in širše okolice je takšna, da moramo v naš program vnesti vedno nekaj novega in izvirnega. To nam kar dobro uspeva, tudi po zaslugi treh novih vodnikov, s tem pa postajajo izleti organizacijsko vedno boljše zasnovani in seveda tudi vami. Medsebojne vezi z drugimi društvi postajajo vsako leto kvalitetnejše in običajne. Slednje velja predvsem za PD Ruše, s katerimi snujemo naše izlete tudi za več let naprej. Celotni program izletov je namenjen vsem, ki si želijo ne preveč napornih pohodov z zanimivo vsebino in obilico dobre volje, smeha in prijetnih doživetij.

Skupno nas je že vrsto let okoli 200 članov. To pa je tudi spodnji prag, da še društvo lahko normalno finančno deluje. Stalnega vira finančnih sredstev ni, še vedno dobimo nekaj pomoči od firm Cetis, CM Celje, Aero, Nova ljubljanska banka, Mobitel in vrsta manjših firm, katerih pomoč je vedno dobrodošla. Resna verzel v društvu je še vedno delo z mladimi. To nimamo pravega podmladka in glavnino dela v društvu ustvarja srednja in starejša generacija. Takšno stanje traja že vrsto let in nekako smo se sprijaznili z dejstvom, da tudi nimamo pravega kadra za delo z mladimi.

Pred društvom je tudi nekaj nalog in izzivov, ki bo do v bodoče vplivali na spremembo razvojnih smernic dela društva. Že letos se selimo na novo lokacijo na Mariborski cesti nasproti Vojašnice.

Pridobili smo večje prostore z arhivo, kar pomeni tudi boljše delo in lažje komuniciranje v času dežurstva. Smo v fazi urejanja lastne spletne strani z vsemi tekočimi informacijami o delu društva. Posodobili bomo tudi elektronsko pošto in nove delovne prostore. Želja je še veliko, veliko je tudi drobnih zadev in poročilo bi bilo lahko še precej dalj še. Stremimo ustvariti vedno nekaj novega, drugačnega, boljšega in seveda koristnega. V takem ritmu se prepleta tudi naše delo, zato nas uspehi in tudi neuspehi ne smejo uspavati in ovirati za dosego zadanih ciljev. Društvo mora ostati takšno kot je sedaj: odmevno, odprto, prijazno in seveda takšno, da je naše. To je vrednota in način dela in poslanstvo za bodoče rodove.

V si uspehi in dobro delo društva ne bi imelo prave teže in žlahtnosti, če ne bi imel ob sebi toliko dobrih sodelavcev, zato prav vsem iskrena hvala. V sem članom pa želim v bodoče trden in varen korak v gorah, seveda z našim sloganom POJDITE Z NAMI, VREME BO SIGURNO LEPO, NE BO VAM ŽAL.

Vili Vengust, predsednik društva